Cradle to Cradle® Gebouwen

Energie-efficiëntie, CO2-besparing en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zijn tegenwoordig bijna standaardcriteria bij nieuwbouw en renovatie. Gezien de algemene uitdagingen waar de bouw- en vastgoedsector voor staat is dit echter lang niet voldoende. Op termijn hebben we geen tekort aan energie, maar aan grondstoffen! Als de grootste consument van wereldwijde grondstofvoorraden en als producent van enorme hoeveelheden afval, moet de bouwsector als geen andere zijn verantwoordelijkheid nemen. Snelle en effectieve oplossingen voor klimaat- en grondstofuitdagingen moeten worden geintegreerd in het ontwerp en het proces van bouwprojecten. 

Het Cradle to Cradle® principe biedt oplossingen voor grondstof- en klimaatproblemen in de bouw. De visie: Gebouwen als bomen en steden als bossen. Dit resulteert in een positieve voetafdruk voor mens, maatschappij en milieu.

Wat is het verschil met huidige gebouwen?

In een netwerk, zelfvoorzienend, flexibel, geschikt voor kringlopen, gezond en energiepositief: Gebouwen, ontworpen op basis van het C2C-principe, zijn flexibel en adaptief. De geselecteerde, gezonde materialen in de gebouwen zijn gemakkelijk te demonteren, kunnen naar type worden gescheiden en zijn daarom volledig recyclebaar. Gebouwen worden zo duurzame en waardevolle grondstoffendepots, die aan het einde van hun levensduur de materialen weer vrijgeven en zo bijdragen aan het waardebehoud van het onroerend goed.

Gebouwen op basis van het C2C-ontwerpprincipe hebben een positieve voetafdruk, bijvoorbeeld door de buitenlucht of het regenwater te reinigen of door een leefomgeving voor planten en dieren te creëren. Door het gebruik en de productie van hernieuwbare energie moeten gebouwen op de lange termijn meer energie leveren dan ze zelf verbruiken - er wordt een energiepositief gebouw gecreëerd.

"Gebouwen die aan het einde van hun levenscyclus puin en afval worden, hebben een ontwerpproblem.“

We brengen meer dan 90 procent van onze tijd in gebouwen door. De materiaalkeuze in termen van C2C gaat veel verder dan de wettelijke normen en zorgt voor een productiviteitsverhogend en inspirerend binnenklimaat.

De implementatie van het C2C-ontwerpprincipe concurreert niet met bouwcertificeringen volgens DGNB, LEED, BREEAM of HQE. Door middel van het toepassen van de Cradle to Cradle®-principes worden gebouwen gecreëerd met een holistische duurzaamheid aanpak met een zo groot mogelijke positieve voetafdruk.

Hoe ondersteunt EPEA de implementatie van de Cradle to Cradle® design principes voor gebouwen?

Welke co2-voetafdruk hebben materialen? Welke constructies kunnen weer worden gescheiden? Welke producten bieden materiële gezondheid die goed is voor mens en milieu? Welke grondstofwaarden heeft het gebouw tijdens zijn levenscyclus?

Met "Circular Engineering" is een nieuwe discipline ontstaan ​​in het kader van integrale planning voor gebouwen. Alle vragen over de herbruikbaarheid en materialiteit van gebouwen kunnen op deze manier eenvoudig worden beantwoord. Circular Engineering biedt niet alleen kennis op het gebied van plannings- en constructieprocessen, maar biedt ook diepgaande expertise wat betreft de gezondheid en milieuvriendelijkheid van materialen en industriële producten.

Building Circularity Passport®

Binnen deze context dient het "Building Circularity Passport®" als een planning- en documentatiemiddel.  Dit paspoort maakt de recycling van gebouwen mogelijk in samenwerking met architecten, planningsdisciplines en uitvoerende bedrijven. Voor voltooide bouwprojecten biedt het Building Circularity Passport® ook gedetailleerde informatie over welke materialen gemakkelijk kunnen worden gescheiden en welke chemische samenstelling de geïnstalleerde producten hebben. De monetaire waarden van de structuren in de gebouwen kunnen daardoor eenvoudig worden bepaald. Deze informatie over het ontroerend goed biedt u een grote toegevoegde waarde voor financiering vanuit een risicoperspectief, waardebepaling en de functionaliteit van het gebouw.

Building Material Scout

Om het plannings- en documentatieproces voor alle betrokkenen bij planning en constructie te vereenvoudigen, gebruiken we voor onze projecten het Building Material Scout-platform. Hierin wordt alle materiaalgerelateerde informatie over producten en bouwmaterialen verzameld en gestructureerd voor gebruik in bouwprojecten

Voor klanten, architecten, planners en bouwbedrijven biedt het platform de mogelijkheid om informatie te verkijgen over herbruibare en gezonde bouwproducten, in contact te komen met fabrikanten en datamanagement voor bouwprojecten te organiseren. Uiteindelijk wordt voor elk bouwproject een bouwmaterialenpaspoort gecreëerd - gelijk aan eeb energiecertificaat voor materiaalgebruik.

Al meer dan 30 jaar werken we wereldwijd als innovatiepartner en kennisbeheerder samen met architecten, productfabrikanten, gevel- en bouwconstructie ingenieurs en ontwerpers. Van de optimalisatie van bouwmaterialen tot de ontwikkeling van herbruikbare en gezonde gebouwen met positieve toegevoegde waarden.

 • circular engineering
 • C2C design principes
 • Materiaalgebruik planning van concept tot oplevering
 • Materiaal paspoort management voor het gehele planning- en constructie proces
 • Winstberekeningen en waarderingen
 • Gebruiken in plaats van kopen

Voor het stadhuis in Venlo, een project dat we samen hebben ontwikkeld met de stad Venlo, ontwikkelde EPEA Material Passports voor producten. Andere toonaangevende projecten zijn het recent voltooide nieuwe gebouw van de RAG Zeche Zollverein, en gebouwen in aanbouw zoals de Straubenhardt brandweerkazerne, het houten hybride gebouw "The Cradle" in Düsseldorf en verschillende Roche-bouwprojecten in Basel.

Wat is de toegevoegde waarde van Cradle to Cradle® geïnspireerde gebouwen?

De gebouwen die zijn geoptimaliseerd voor binnenverblijf verbeteren niet alleen het binnenklimaat, maar kunnen bijvoorbeeld ook de buitenlucht reinigen en hernieuwbare energie opwekken. Het gebruik van recyclebare materialen creëert een positieve meerwaarde voor het milieu, mensen en de waardeontwikkeling van het onroerend goed.

Samen bereiken we:

 • Gebouwen worden materiaalbanken voor grondstoffen
 • Maximale flexibiliteit voor gebruik
 • Lagere risico’s voor investeerders doordat de waarde van het vastgoed behouden blijft
 • Return potentieel en positieve performance
 • Gezonde en inspirerende werkomgevingen
 • Postieve invloed op stad en maatschappij