Cradle to Cradle® Stad en Infrastructuur

Hoe definieren we leefbare steden? Hoe kunnen materiaalcycli worden gesloten op regionale schaal? Wat betekent "urban mining"? Hoeveel bruikbare grondstoffen zijn er in onze steden opgeslagen? Hoe groot is onze CO2-voetafdruk? Welke nieuwe kansen biedt digitalisering voor de circulaire economie?

Kennis uit verschillende disciplines zal moeten samenkomen om de uitdagingen voor het transformeren en het (op)nieuw aanleggen van infrastructuren en steden verder te brengen. EPEA heeft zich tot doel gesteld holistische concepten te ontwikkelen waarmee duurzame oplossingen voor steden en hun infrastructuren mogelijk worden. 

Als inspiratiebron gebruiken we de natuur. Alle stedelijke facetten moeten het best mogelijke voordeel voor de omgeving opleveren - of het nu gaat om het bevorderen van biodiversiteit, duurzame mobiliteitsconcepten of de ontwikkeling van gebouwen die in kringlopen kunnen worden opgenomen. In het Cradle to Cradle®- ontwerpconcept zijn gebouwen zoals bomen - en steden zoals bossen

start to

RETHINK

 • City
 • Building
 • Product
 • Component
 • Molecule

Meer gezondheid of minder energieverbruik? Cradle to Cradle® geïnspireerde gebouwen streven naar een positieve voetafdruk. Dit wordt bereikt door een gezonde leefomgeving, hoge biodiversiteit, recyclebaarheid van materialen en een positieve CO2-balans gedurende de gehele gebruikscyclus. We richten ons op het ontwikkelen van de goede dingen effectief te doen, in plaats van de verkeerde dingen efficienter te maken.

Welk verschil maakt Cradle to Cradle®?

Meer gezondheid of minder energieverbruik? 

Cradle to Cradle® geïnspireerde gebouwen streven naar een positieve voetafdruk. Dit wordt bereikt door een gezonde leefomgeving, hoge biodiversiteit, recyclebaarheid van materialen en een positieve CO2-balans gedurende de gehele gebruikscyclus. We richten ons op het ontwikkelen van de goede dingen effectief te doen, in plaats van de verkeerde dingen efficienter te maken.

„Hoe kunnen steden een ondersteundende factor worden voor mens en milieu? “

Infrastructuren vormen het hart van onze steden. Dit omvat waterleidingen, rioleringen maar ook voedselvoorzieningen in het hart van de stad – zoals ‘building integrated greenhouses’. Tegelijkertijd gaat het om functionerende verkeersroutes. Fietssnelwegen, het ontwerp van straten en parkeerplaatsen en stedelijk railvervoer zal opnieuw moeten worden bekeken. Steden veranderen doorlopend. Samen willen we economische, ecologische, functionele, sociale en esthetische oplossingen ontwikkelen voor de steden van de toekomst.

Hoe ondersteunt EPEA de implementatie van Cradle to Cradle® design principes in steden?

 

Al meer dan 30 jaar werkt EPEA als innovatiepartner samen met steden en gemeenten, experts voor particuliere projectontwikkeling en eigenaren. Er is een enorme vraag naar innovatieve benaderingen voor duurzaamheid die verder gaan dan enkel energiebesparing. Luchtzuiverende of fijnstofbindende gevels van gebouwen, woonbuurten en industrieterreinen met continue materiaalcycli of nieuwe benaderingen voor de omgang met reststromen zijn slechts enkele voorbeelden.

Gebouwen zijn niet alleen huizen voor mensen. Ze hebben enorme hoeveelheden grondstoffen opgeslagen in hun bouwmaterialen waarvan de waarde zou moeten toenemen in plaats van worden afgeschreven. Met de term "urban mining" doelen we op gebouwen en infrastructuren als "grondstofmijnen". Deze grondstoffen kunnen opnieuw worden opgenomen in kringlopen, op voorwaarde dat ze geen schadelijke stoffen bevatten of eerst gereinigd worden.

Overzicht van onze aanpak:

 • urban mining
 • materiaal kringlopen
 • holistische aanpak m.b.t. het managen van energie, water en bodem, en het beschouwing van afval als grondstof
 • biodiversiteit
 • mobiliteit
 • digitalisering
 • circulaire economie

 

Wat is de toegevoegde waarde van Cradle to Cradle® voor steden?

Steden en infrastructuren dienen als grondstofdepots, gebruiken hernieuwbare energiebronnen en bevorderen actief de biodiversiteit. Steden zijn gemaakt voor mensen, maar hebben de natuur als voorbeeld. Bij elk nieuw project wordt de stad een deel van de oplossing:

een gezonde leefomgeving

steden als materiaalbanken

een positieve footprint

toekomstbestendige en duurzame steden

unique selling propositions