Ons netwerk

U kunt niet in uw eentje een wereld zonder afval bereiken. Ons internationale netwerk van partners deelt deze missie en werkt met samen met EPEA aan oplossingen. Wij brengen graag partijen samen om innovatie te realiseren en op te schalen!

Cross-Industry: Industriepartners uit alle sectoren en op alle gebieden

Bedrijven, gemeentes, projectontwikkelaars, investeerders, onderzoeksinstituten, architecten, ontwerpers, dienstverleners, handelsbedrijven, fabrikanten, leveranciers, bouwbedrijven, ambachtslieden, chemische bedrijven, ...

ze spelen allemaal een belangrijke rol bij de transitie naar een circulaire economie die we allen voorstaan. EPEA werkt met al deze partijen samen aan oplossingen.

Samenwerkingspartner

Circulaire Economie Netwerk

Netwerkprojecten