Cradle to Cradle

Het Cradle to Cradle®-ontwerpprincipe is gebaseerd op de natuur: het doel is niet alleen om negatieve invloeden te minimaliseren, maar ook om een ​​positieve impact te genereren Dit creëert producten, processen, gebouwen en steden die veilig zijn voor mensen, gezond zijn voor het milieu en succesvol zijn voor het bedrijfsleven. 

Wat uit kringlopen verdwijnt wordt afval:

Her-bedenken van producten (Rethink)

Cradle to Cradle® is een ontwerpprincipe dat in de jaren 90 werd ontwikkeld door Prof. Dr. Michael Braungart, William McDonough en EPEA Hamburg. Het staat voor innovatie, kwaliteit en een goed ontwerp.  Het principe betekent letterlijk "van wieg tot wieg" en het beschrijft de veilige en mogelijk oneindige circulatie van materialen en voedingsstoffen in kringlopen. Alle stoffen in het product zijn chemisch veilig en kunnen worden gerecycled. Afval in de moderne zin, dat voortkomt uit het vorige take-make-waste-model, bestaat niet langer; er zijn alleen nog maar bruikbare nutriënten.

 

Sommige consumptiegoederen circuleren in de biologische cyclus, zoals bijvoorbeeld natuurlijke vezels, schoonmaakmiddelen of biologisch afbreekbare verpakkingen. Stoffen uit deze producten kunnen na gebruik weer veilig  terugkeren en geherintroduceerd worden in deze cyclus; de stoffen veranderen in  compost of andere nutriënten waaruit nieuwe producten worden gemaakt. Op deze manier wordt het afval van een oud product dus "voedsel" voor een nieuw product. 

Andere consumptiegoederen, zoals elektronische artikelen of vloeren, circuleren in de technische cyclus. Deze producten zijn al geoptimaliseerd in het ontwerp- en productieproces, zodat ze na gebruik als grondstoffen gebruikt kunnen worden voor de volgende gebruiksfase. Ze worden dan gesorteerd op grondstof en vervolgens opnieuw geintroduceerd in een technische cyclus. Op deze manier wordt de kwaliteit van het materiaal behouden en wordt kwaliteitsverlies, of ‘downcycling’ vermeden.

Eco-effectiviteit in plaats van efficiëntie

Onze manier van denken

Meestal doen bedrijven er alles aan om hun milieu-impact (ecologische voetafdruk) op een zo efficiënt mogelijke manier te verminderen; er wordt gestreefd naar een "nul-emissie" of "vrij van" -strategie. Maar het moet niet gaan om het minder slecht zijn; het gaat juist om het stellen van positieve doelen. Een eco-effectief bedrijfsmodel heeft als doel om een kwalitatieve toegevoegde waarde te creeëren. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Cradle to Cradle®-mindset: 

Nutriënten blijven nutriënten

In de natuur dragen de processen van elk organisme dat deel uit maakt van een levend systeem, bij aan de gezondheid van dat systeem. De bloesem van een boom dwarrelt bijvoorbeeld op de aarde, waar het worden afgebroken en als voedsel dient voor andere organismen.

Gebruik van hernieuwbare energie

Deze organisatie van producten en systemen kan de natuurlijke energie van de zon op vele manieren rendabel en productief gebruiken. Windenergie, waterkracht en het gebruik van biomassa zijn voorbeelden van andere energiebronnen.

Ondersteun diversiteit

Natuurlijke systemen functioneren en gedijen door hun complexiteit; de natuur omvat een bijna oneindige variëteit aan ontwerpen, dat haar systemen flexibel en tegelijkertijdweerbaar maakt. Wanneer we dit principe toepassen op ons economie- en waardesysteem, wordt culturele, sociale en conceptuele diversiteit bevorderd en krijgen regionale oplossingen de voorkeur.

Het hoogwaardig recyclen van gezonde materialen:

Circulaire Economie gedreven door Cradle to Cradle®

Het concept van de Circular Economy, dat gericht is op het creeëren van economische systemen op een milieuvriendelijk manier, is ook gebaseerd op de basisprincipes van Cradle to Cradle®. Binnen dit concept wordt ernaar gestreefd om negatieve effecten voor het milieu te minimaliseren door kwalitatieve transformatie en door materiaalcycli te sluiten en te vertragen. Principes uit de circulaire economie kunnen toegepast worden in de verschillende stadia van de levenscyclus van een product: de materiaalkeuzes en het ontwerp moeten bijvoorbeeld duurzaamheid, hergebruiken herstelbaarheid of biologische afbreekbaarheid mogelijk maken. Ook moet de gebruiksfase worden geïntensiveerd en worden verlengd.

Dit kan bijvoorbeeld door digitale diensten te ontwikkelen die het mogelijk maken technische producten met elkaar te delen en op een frequentere manier te gebruiken. De digitale diensten zouden mogelijk zelfs helemaal het product kunnen vervangen. Aan het einde van hun levensduur moeten de verschillende recyclebare materialen zoveel mogelijk worden gescheiden door ze te ontmantelen en te sorteren voor hergebruik. Het raamwerk dat gebasseerd is op dit proces, het zogenaamde 'vlinderdiagram', wordt vaak aangeduid als een centraal framewerk voor de circulaire economie.

Het doel is om de Cradle to Cradle®-ontwerpprincipes vast te stellen voor de circulaire economie in alle industriële sectoren, zoals textiel, verpakkingen, auto's, gebouwen, consumptiegoederen en cosmetica. De materiaalkennis van EPEA vormt de basis voor het optimaliseren van producten van moleculair tot modulair niveau. Voor spelers in deze sectoren is dit is niet alleen aantrekkelijk vanuit een ecologisch standpunt, maar ook vanuit een economisch perspectief. Toekomstige bedrijfsstrategieën bewegen weg van het klassieke lineaire denken over productie en consumptie en richten zich op gedefinieerde materiaalcycli.

 

EPEA als geaccrediteerd instituut

Cradle to Cradle Certified™

EPEA ondersteunt bedrijven bij de certificering van hun producten volgens de Cradle to Cradle Certified ™ productstandaard. Enerzijds biedt de Cradle to Cradle Certified ™ -certificering bedrijven een hulpmiddel om hun successen en vooruitgang op het gebied van milieuvriendelijk productontwerp op geloofwaardige en transparante wijze aan te tonen. De certificering helpt klanten bovendien bij het onderzoeken en kopen van producten die voldoen aan een brede, uitstekende kwaliteitsnorm. Het certificeert het gebruik van milieuvriendelijke, gezonde en recyclebare materialen (technische recycling of compostering). Volgens de Cradle to Cradle Certified ™ -productstandaard worden productmaterialen en verwerkingsprocessen volgens vijf categorieën beoordeeld:

  • Material health of used ingredients
  • recyclability of the product in the technical or biological cycle
  • use of renewable energy
  • responsible water management
  • compliance with social standards

Michael Braungart

Man met een missie

Sinds het begin van de jaren tachtig streeft de chemicus en procesingenieur naar een wereld zonder afval. Of het nu bij Greenpeace, EPEA, het Hamburger Umweltinstitut of verschillende universiteiten is, er werden altijd concrete oplossingen voor complexe milieuproblemen ontwikkeld. Maak kennis met Michael Braungart in de documentaire "Changemaker", die in 2016 werd uitgezonden en inzicht geeft in zijn werk met het Cradle to Cradle®-ontwerpconcept.