Cradle to Cradle® Bedrijfstransformatie

De EU heeft een klimaatnoodsituatie uitgeroepen. Bewegingen zoals "Fridays for Future" strijden voor betere milieubescherming en wetsvoorstellen voor de verduurzaming van onze industrieen staan klaar. Er gaat geen dag voorbij zonder berichten en discussies over de effecten van klimaatverandering op onze samenleving en de toekomst van onze soort op deze planeet. Daartoe heeft UNEP 17 globale doelen gedefinieerd - de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG's). Deze worden nu erkend en verankerd als de hoogste duurzaamheidsdoelstellingen in alle duurzaamheidssystemen en rapportages. Maar de vraag is: hoe voldoe je met je bedrijf of organisatie?

Paradigmaverschuiving voor groei 2.0

In de afgelopen jaren hebben steeds meer bedrijven een strategie onwikkeld voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) die meestal gebaseerd is op afstand doen van en toenemende efficiëntie. Als samenleving hebben we niet langer de tijd om onze eerdere activiteiten een beetje groener te maken, maar moeten we heroverwegen wat al bestaat.

Het Cradle to Cradle®-ontwerpprincipe ziet duurzaamheid als een kans voor innovatie. Als producten en diensten zo worden ontwikkeld dat ze een positief effect hebben op het milieu en de samenleving, is succesvol ondernemen goed voor bedrijf, werknemers en milieu.

Bedrijven moeten hun handel daarom geleidelijk ‘beneficial’ maken en duurzaamheid beschouwen als een kans voor innovatie. Dit betekent dat uw bedrijf een positieve impact zal hebben op milieu en maatschappij, in plaats van onderscheid te maken tussen CSR-rapportage van bedrijven en industriële productie op basis van de principes van de lineaire economie (take-make-waste), zoals vroeger het geval was.

Bedrijven kunnen daarom verantwoordelijkheid nemen voor de maatschappij en het milieu en tegelijkertijd succesvol en winstgevend zijn: extern door de ontwikkeling van duurzame producten of diensten, intern door de stapsgewijze implementatie van maatregelen op bedrijfslocaties en in de samenleving.

CRADLEBILITY® – Methode voor de transformatie van een bedrijf tot een Beneficial Company

In samenwerking met Drees & Sommer werd de CRADLEBILITY®-methode ontwikkeld om de transformatie van het bedrijf naar een Beneficial Company met een positieve voetafdruk te realiseren. Duurzaamheid moet niet langer worden gezien als een "add-on" voor MVO-communicatie, maar moet eerder een innovatiemotor zijn voor een geloofwaardig, circulair en succesvol bedrijf. De kern van de methode is om doelen en maatregelen te identificeren in alle bedrijfsrelevante en productgerelateerde vakgebieden en deze stap voor stap te implementeren: op gebouwniveau, in de vorm van energie- en mobiliteitsconcepten of via de duurzame inkoop. De methode is verdeeld in vier stappen:

Screening:

In de eerste stap wordt de status-quo van het bedrijf bepaald als onderdeel van een screening. Onder andere de belangrijkste drijfveren van bedrijfstransformatie, bestaande en geplande bedrijfsmodellen, innovatievelden, eerdere duurzaamheidsactiviteiten op de locaties en ook interne en externe communicatie gecontroleerd.   

Doel:

Op basis van de screening wordt een cluster van themagebieden gecreëerd waarin doelen en maatregelen kunnen worden gedefinieerd vanuit een intern en extern perspectief. Duurzame bedrijfsmodellen of de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen maken bijvoorbeeld positieve effecten mogelijk, zowel intern als extern. Er wordt een road map gemaakt om het doel te definiëren en vast te leggen. Op basis van Business-KPI's, zoals het aandeel duurzame producten of diensten, kan de ontwikkeling meetbaar worden gemaakt.

Implementatie:

Om de gestelde doelen te bereiken en de implementatie te integreren in bestaande processen, wordt een stappenplan voor geschikte maatregelen opgesteld en gekoppeld aan de opzet van een centraal gegevensbeheersysteem. De bedrijfstransformatie gaat gepaard met interne (en externe) communicatie om de betrokkenheid van medewerkers te bevorderen en samen oplossingen te ontwikkelen.

Rapporteren:

Geloofwaardige communicatie van de geïmplementeerde maatregelen (evenals de bijbehorende KPI's) vindt intern en extern plaats via een Cradlebility®-rapport in het jaarverslag. Indien gewenst of vereist door de wet, wordt formele rapportage ook uitgevoerd in overeenstemming met de huidige standaards voor reporting..

De doelstellingen en de uitvoering van de maatregelen worden jaarlijks herzien en voortdurend ontwikkeld.

Ontwikkeling van een bedrijf geïntegreerde duurzaamheidsstrategie

Als onderdeel van de screening worden thema’s geïdentificeerd waarin maatregelen al zijn geïmplementeerd of waarin in de toekomst een positieve meerwaarde voor bedrijfsleven, samenleving en milieu moet worden gecreëerd. Elk bedrijf heeft zijn eigen doelen, elke bedrijfsvoering heeft verschillende effecten. Samen ontwikkelen we maatregelen die bij het bedrijf passen: of het nu gaat om het genereren van duurzame energie, productoptimalisatie op basis van het Cradle to Cradle®-ontwerpprincipe, de aanpassing van de inkoop, de ontwikkeling van mobiliteitsconcepten of de bevordering van biodiversiteit.

De implementatie wordt ondersteund door een Cradlebility® Roadmap als een gevisualiseerd plan van de doelen. Deze dient zowel voor de interne als externe communicatie als betrouwbaar engagement. Het is daarom mogelijk voor elk bedrijf om de bedrijfsvoering en de medewerkers een positieve agenda te geven: samen als een Beneficial Company, positieve toegevoegde waarde creëren.

Wat is de toegevoegde waarde van de CRADLEBILITY® methode?

Transformatie tot Beneficial Company

Ontwikkeling van een Cradlebility® roadmap

Betrouwbare communicatie van doelen in het Cradlebility® rapport 

Motivatie en betrokkenheid van werknemers door het toepassen van een positieve bedrijfsagenda

Toegevoegde waarde voor mens, milieu en bedrijf