Onze Diensten

Wij zijn innovatiepartners voor onze klanten, op weg naar een circulaire economie. Met uitgebreid Cradle to Cradle®-advies ontwikkelt en innoveert EPEA processen, producten, gebouwen en hele stadswijken samen met partners uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de publieke sector. Ons gemeenschappelijke doel is het realiseren van positieve impacts voor mens, milieu en economie.

Przede wszystkim należy pamiętać, że kasyna online mają przewagę nad graczami. Oznacza to, że kasyno będzie miało nad Tobą niewielką przewagę. Jest to znane jako procentowa wartość przewagi house edge. Aby wygrać, powinieneś wykorzystać tę wiedzę na swoją korzyść. Po opanowaniu tych sztuczek, będziesz w stanie pokonać szanse i pokonać kasyno online doladuj przez sms w Polsce. Jak więc możesz wykorzystać te wskazówki, aby zwiększyć swój potencjał wygranej?

Os boletins informativos são uma ótima maneira de se manter informado sobre o que está acontecendo no cassino em que você está interessado. Eles lhe informarão sobre promoções especiais, novos jogos e também o manterão atualizado com informações importantes slots grátis para novos jogadores. Você pode até mesmo ser notificado de mudanças nas opções e condições de depósito. Quer você seja um jogador ácido ou casual, estes boletins informativos são de leitura obrigatória. Se você gosta de jogar jogos de cassino online, você ficará contente por ter se inscrito. As newsletters são uma ótima maneira de acompanhar o que está acontecendo em

Hiervoor passen we meer dan 30 jaar ervaring toe vanuit onze expertise in chemie, biologie, milieukunde en vastgoedwetenschap. We noemen dit "Science based Consulting”.

EPEA is geaccrediteerd assessor voor het Cradle to Cradle Certified™ -programma. We werken aan de Cradle to Cradle Certificering van honderden producten en vervullen daarbij de rol van kennispartner. Onder strikte afspraken met betrekking tot vertrouwelijkheid, analyseert en optimaliseert EPEA samen met uw leveranciersketen producten voor de circulaire economie.

Workshops _Start to Re-Think

De ontwikkeling van Cradle to Cradle®-producten en circulaire processen vereist holistische oplossingen. Tijdens onze workshops brengen we medewerkers van verschillende afdelingen en disciplines bijeen om samen project gerelateerde innovaties te bespreken: circulaire bedrijfsmodellen, productontwerp, gebouwen, retoursystemen of roadmaps voor bedrijfstransformatie.

Product gerelateerde materiaal en chemische assesments

De identificatie van geschikte materialen / chemicaliën voor producten en processen op basis van menselijke en ecotoxicologische criteria is de basis voor Cradle to Cradle®-producten. Een eerste stap is het identificeren en definiëren van de chemische samenstelling van producten. Dit overzicht vormt het startpunt voor een herontwerp of de ontwikkeling van een nieuw productconcept. Alle chemische bestanddelen worden geëvalueerd met behulp van een ABC-X-indeling en vervolgens geoptimaliseerd indien nodig. Het Cradle to Cradle®- assessment proces is gebaseerd op de volgende stappen:

 • Registratie en identificatie van de producten en hun ingrediënten op CAS-nummerniveau (incl. veiligheidsinformatiebladen en aanvullende data); 
 • Gebruik van de uitgebreide EPEA-database en, indien nodig, onderzoek in externe databases en de wetenschappelijke literatuur over de afzonderlijke ingrediënten met betrekking tot (eco)toxicologische gegevens; 
 • Definieren van de waarschijnlijkheid van blootstelling in een bepaald toepassingsscenario;
 • Definieren van de geschiktheid voor toepassing in circulaire systemen; 
 • Opstellen van een specifieke aanbeveling voor verdere behandeling van het relevante product of de desbetreffende stof;
 • Voordragen van eventuele alternatieve materialen of stoffen.

C2C-Haalbaarheidsstudie en C2C-optimalisatie

EPEA biedt de C2C- Haalbaarheidsstudie voor producten aan, om het Cradle to Cradle®-potentieel beknopt te kunnen beoordelen en vervolgstappen te definieren. De C2C- Haalbaarheidsstudie is een ​​voorlopig onderzoek van een product en is gebaseerd op de gegevens die door de klant zijn verstrekt. EPEA beoordeelt de geschiktheid van een product voor de technische en biologische cyclus en mogelijke aspecten te identificeren die niet voldoen aan de Cradle to Cradle Certified™- productstandaard.

Het resultaat van de C2C- Haalbaarheidsstudie is een verklaring over het C2C-potentieel van een product in combinatie met aanbevelingen voor de volgende stappen:

 • Gedetailleerde beoordeling van materialen in een C2C-scenario
 • Materiaal- en productoptimalisatie of zoeken naar alternatieven
 • Certificatie volgens de Cradle to Cradle Certified™ productstandaard

Op basis van de resultaten van de Haalbaarheidsstudie optimaliseren we het product in samenwerking met de fabrikant en zijn toeleveringsketen. We gebruiken hiervoor onze unieke ervaring:

 • >30 jaar ervaring en kennisopbouw in samenwerking met fabrikanten en leveranciers volgens het Cradle to Cradle®-concept
 • Wetenschap met praktische relevantie - we noemen dit 'science based consulting'
 • Introductie van ons internationale netwerk en cross-industry activiteiten

Cradle to Cradle Innovatie: Traditie / Transitie / Transformatie

Het Cradle to Cradle concept biedt een raamwerk voor product- en procesinnovatie door de toegevoegde waarde voor alle stakeholders centraal te stellen. EPEA helpt bedrijven en organisaties op een nieuwe manier naar hun producten en processen te kijken en deze opnieuw vorm te geven. Het doel; producten en processen die door hun ontwerp en intentie actief bijdragen aan de gezondheid van mens- en milieu.

Zo stond EPEA aan de basis van de ontwikkeling van innovatieve Cradle to Cradle concepten zoals:

Philips - Light as a Service  

Desso - Airmaster

Auping - Evolve

Carlsberg - 'Greener Green' Innovations

Stadskantoor Venlo - Een gebouw dat de lucht zuivert

Het startpunt voor innovatie is de gezamenlijke vaststelling van meetbare, positieve doelen op de lange termijn. Vervolgens werken we met een interdisciplinair team aan de praktische invulling van de tussenliggende stappen die leiden tot de realisatie van het uiteindelijke einddoel.
EPEA helpt uw organisatie bij het definieren van de juiste doelen en het identificeren van de juiste parameters om uw progressie te toetsen. 
Wij ondersteunen de realisatie van de doelen met onze uitgebreide kennis over materialen en supply chains.
Daarnaast introduceren we onze opdrachtgevers in ons wereldwijde netwerk van Cradle to Cradle partners, die (deel)oplossingen aan kunnen dragen voor uw uitdagingen.
EPEA bouwt netwerken om markten te creeeren voor Cradle to Cradle oplossingen. Succesvolle voorbeelden zijn onder andere:

Healthy Printing Network

Carlsberg Circular Community

Het "Traditie / Transitie / Transformatie" (3T) model wordt toegepast om de rol van alle stakeholders die werken aan de circulaire transitie te erkennen en hun krachten te bundelen om de uiteindelijke doelen beter en sneller te realiseren.

Traditie –  Hieronder vallen activiteiten die onder de traditionele duurzaamheidsbenadering bedoeld zijn om de negatieve impact van producten en processen ‘minder slecht’ maken;

Transitie – Hieronder vallen activiteiten die tot doel hebben om C2C verbeteringen en innovaties te toetsen aan de praktijk en om problematische materialen of processtappen uit te faseren en/of te vervangen; 

Transformatie – Het uiteindelijke doel in Cradle to Cradle is om producten te ontwikkelen die door hun ontwerp en de manier waarop ze geproduceerd worden actief en meetbaar bijdragen aan gezondheid, circulariteit, biodiversiteit, energietransitie, luchtkwaliteit en andere positief gedefinieerde doelstellingen.

Product Circularity Passport® door EPEA

'Recycling' is in de praktijk vaak 'Downcycling': Materialen hebben na het recyclingproces minder goede eigenschappen en/of minder waarde omdat zij verontreinigd raken met andere materialen. 
De uitwisseling van informatie, met name over productsamenstelling, demontagestappen en recyclingpotentieel, is momenteel onvoldoende. Product Circularity Passports® zijn een Cradle to Cradle®-instrument om de implementatie van de circulaire economie te versnellen. Door de informatieleemtes te dichten, zorgen product Circularity Passports® voor transparantie en effenen de weg voor daadwerkelijke Recycling of zelfs Upcycling! 

Cradle to Cradle Certified™ product certificering

EPEA is een door het Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII) geaccrediteerd assessor voor "Cradle to Cradle Certified™" certificeringen van materialen en producten. Het C2C-productcertificaat omvat vijf vergaande kwaliteitseisen op de vijf categorieën: Materiële gezondheid, materiaalcyclus, hernieuwbare energiebronnen, waterbeheer en sociale verantwoordelijkheid. EPEA is bevoegd om de analyse en evaluatie op al deze vijf categorieën uit te voeren. Op verzoek van het merk of de productfabrikant voert EPEA de vereiste materiaal- en procesbeoordeling uit voor de certificering en maakt een certificatierapport voor het Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII).

Afhankelijk van de beoordeling in de afzonderlijke categorieën, kan een product worden gecertificeerd op de niveaus Basic, Bronze, Silver, Gold of Platinum. De certificering moet om de twee jaar worden vernieuwd. Tijdens de hercertificering moet aangetoond worden dat de certificaathouder vooruitgang heeft geboekt op elk van de vijf certificeringscategorieen. 

EPEA ondersteunt opdrachtgevers tussentijds in het verbeteren van hun product- en proces volgens de C2C Standaard.

Het certificaat "Cradle to Cradle Certified™" is wereldwijd geldig en geeft behaalde successen weer in alle vijf evaluatiecriteria.

C2C Communicatie

Eerlijk en motiverende communicatie vormt een belangrijk onderdeel van het succes van C2C-projecten. Niet alleen worden de mensen binnen de organisatie geenthousiasmeerd, ook krijg je de juiste raderen in beweging in de leveranciersketen en in de markt. EPEA's ervaring in honderden C2C-projecten biedt een enorme rijkdom bij de ondersteuning van uw professionele communicatie. Onze Cradlebility®-Roadmap legt een duidelijk fundament onder uw communicatie door het ontwikkelingstraject van uw organisatie inzichtelijk en visueel attractief te maken. 

Voor visuele mediacommunicatie (foto en film) brengen we u graag in contact met bureaus die gespecialiseerd zijn op het gebied van "C2C-communicatie" en zo een snelle introductie van het onderwerp kunnen bieden. De focus ligt daarbij onder andere op de creatie van een positieve en geloofwaardige beeldspraak.

Hier vindt u een overzicht van onze diensten:

Gebouwen

Energie-efficiëntie, co2-besparing en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zijn tegenwoordig standaardcriteria bij de bouw van nieuwe gebouwen. Bezien vanuit de Europese doelstelling om in 2050 een circulaire economie gerealiseerd te hebben, zijn deze aandachtspunten echter verre van voldoende.

Stad en Infrastructuur

Kennis uit verschillende disciplines is nodig om de uitdagingen voor het transformeren en het (op)nieuw aanleggen van infrastructuren en steden verder te brengen. EPEA ontwikkelt holistische concepten waarmee duurzame oplossingen voor steden en hun infrastructuren mogelijk worden. 

 

Business Transformation

De EU heeft een klimaatnoodsituatie uitgeroepen. Bewegingen zoals "Fridays for Future" strijden voor betere milieubescherming terwijl nieuwe overheidseisen met betrekking tot duurzaamheid in rap tempo ontwikkeld worden. Er gaat geen dag voorbij zonder publieke discussies over de effecten van klimaatverandering en de toekomst van de menselijke soort op deze planeet. Uw bedrijf of organisatie kan zich reactief of pro-actief opstellen; Cradle to Cradle biedt u de mogelijkheid om met uw organisatie en uw producten positief bij te dragen aan de oplossingen.