Circular Economy powered by EPEA - Part of Drees & Sommer

Circulaire Economie

We streven naar een diverse, veilige en gezonde wereld met schone lucht, water, bodem en energie. Om dit te doen, combineren we economie, sociale rechtvaardigheid en ecologie, die elkaar bevorderen in plaats van uitsluiten en duurzaamheid zien als een kans voor innovatie in plaats van een restrictie of een last.

Hein van Tuijl von EPEA - Circular Ecnomy

Mission

De nieuwe industriële revolutie – Circulaire Economie

Een paradigmaverschuiving is nodig om positieve economische, sociale en ecologische doelen te realiseren. Het vereist ook dat bedrijven hun gebruik van hulpbronnen, productieprocessen en relaties met zakelijke partners in de hele waardeketen heroverwegen. In 1784 begon de eerste industriële revolutie met waterkrachtmechanica. Elektriciteit (2.0) maakt massaproductie mogelijk. Met behulp van IT en elektronica (3.0) werd automatisering  een centrale ontwikkeling in de digitalisering van heden (4.0). Met de circulaire economie willen we de absoluut noodzakelijke revolutie 5.0 stimuleren en daarbij bovendien een positieve invloed creëren voor mens en milieu.

Industriële revoluties

De circulaire economie verandert de productverantwoordelijkheid van fabrikanten. De huidige take-make-waste-aanpak is niet toekomstbestendig. De huidige recyclingsystemen, waarin ongedefinieerde materialen na hun tweede of derde gebruik vaak alsnog afval worden, voldoen niet voor een échte circulaire economie

De lineaire economie met huidige recyclingsystemen

Take > Make > Waste

Bij de circulaire economie op basis van Cradle to Cradle®gaat het over continue kringlopen van gedefinieerde materialen. Het gaat erom te bepalen wat de exacte samenstelling is van materialen, deze samenstellingen te verbeteren voor gezonheid voor mens- en milieu, en vervolgens met behoud van kwaliteit de materialen steeds weer in te zetten in nieuwe producten. In plaats van "downcyclen", moet het "upcyclen" van producten mogelijk worden gemaakt. Daarbij verbetert de kwaliteit van materialen door het recyclingproces, in plaats van andersom.
Op weg naar de circulaire economie zijn huidige oplossingen zoals het delen van kennis of het hergebruiken van producten stappen in de goede richting. Het doel is echter om uiteindelijk een ​​positieve voetafdruk te creëren door materialen, producten en systemen aantoonbaar bij te laten dragen aan de gezondheid van mens- en milieu.

De Circulaire Economie gedreven door Cradle to Cradle®

Re-Design > Make > Nutrients

Het is niet voldoende wanneer slechts enkelen zich met deze materie bezighouden en alleen individuele productgroepen worden geoptimaliseerd. Als bedrijven echt een merkbare bijdrage willen leveren aan klimaatbescherming en het behoud van hulpbronnen, kan de circulaire economie niet worden omzeild. Iedereen kan bijdragen en deel uitmaken van de oplossing.

 

Samen starten we een 5e industriële revolutie, met Cradle to Cradle® als een nieuwe benadering van producten, processen, gebouwen en steden.