Cradle to Cradle® Consumptiegoederen en Cosmetica

Consumptiegoederen en cosmetica hebben een aanzienlijke invloed op onze persoonlijke gezondheid en die van ons milieu. Problematische stoffen komen in ons lichaam door direct huidcontact en in het milieu via de afvoer. De vaak aanwezige microplastics in consumptiegoederen en cosmetica vormen een extra uitdaging omdat zij per definitie terecht komen in onze lichamen, water, lucht of bodem.

Fabrikanten van consumptiegoederen en cosmetische producten staan voor de uitdaging om problematische stoffen te vervangen door gezonde en circulaire alternatieven. Het doel is om consumptiegoederen, cosmetische producten en hun verpakkingen vanaf het ontwerp gezond en milieuvriendelijk te maken.

Welk verschil wordt gemaakt ten opzichte van bestaande verbruiksgoederen en cosmetica?

Cradle to Cradle® elimineert niet alleen problematische inhoudsstoffen. Alle ingrediënten worden positief gedefinieerd op chemisch niveau. Op deze manier worden componenten van consumptiegoederen en cosmetische producten geoptimaliseerd voor gebruik - d.w.z. huidcontact en daaropvolgend gebruik. Zowel voor de biologische als voor de technische cyclus. Dit betekent dat ze een toegevoegde waarde kunnen worden voor mens, milieu en verantwoordelijke fabrikanten.

„Producten die zijn ontwikkeld om in aanraking te komen met de huid moeten geoptimaliseerd worden voor precies dat doel. “

Niet alleen het daadwerkelijke product is geoptimaliseerd, maar ook de verpakking. Plastic verpakkingen voor consumptiegoederen en cosmetica kunnen via een terugnamesysteem worden teruggeplaatst in de technische cyclus en kunnen dankzij hoogwaardige recycling een oplossing betekenen voor het toenemende verpakkingsafval. Chemicaliën zoals sommige parabenen, die als potentieel hormonaal effectief worden beschouwd en tot gezondheidsproblemen leiden, zullen uit onze huishoudens verdwijnen.

Hoe ondersteunt EPEA de implementatie van Cradle to Cradle® verbruiksgoederen en cosmetica?

 

Als innovatiepartner en kennisbeheerder werken we al meer dan 30 jaar samen met leveranciers en fabrikanten van chemicaliën, verpakkingen, schoonmaakmiddelen en cosmetica wereldwijd. We ondersteunen bedrijven met wereldwijde supply chains bij de implementatie van Cradle to Cradle® en ontwikkelen gezamenlijk producten voor technische en biologische kringlopen: van het optimaliseren van de inhoudsstoffen tot recyclebare verpakkingen.

  • Materiaal / chemische evaluatie en optimalisatie

  • Design for Disassembly

  • C2C Certified™ Certificering

  • Transparantie in de keten

  • Ontwikkeling van terugnamesystemen 

Het wetenschappelijk team van EPEA heeft uitgebreide kennis van de chemische en biologische samenstellingen, additieven en verpakkingseigenschappen voor consumentengoederen en cosmetische producten. We gebruiken deze kennis om producten te optimaliseren wat betreft materiaalgezondheid en recyclebaarheid. Bij het ontwerpen en implementeren van C2C-producten wordt daarom elk afzonderlijk ingrediënt gecontroleerd op geschiktheid voor milieu en gezondheid.

 

Wat is de toegevoegde waarde van Cradle to Cradle® verbruiksgoederen en cosmetische producten?

De consumptiegoederen en cosmetische producten die zijn geoptimaliseerd voor huidcontact kunnen niet alleen worden gerecycled als nutriënt, maar worden ook op de best mogelijke manier geproduceerd met behulp van hernieuwbare energiebronnen en onder sociale omstandigheden. Dit beschermt onze oceanen, rivieren en bossen, creëert sociale meerwaarde en maakt ieder van ons onderdeel van de oplossing door deze producten te kopen. Samen kunnen we:

hoogst haalbare ecologische productkwaliteit

kennis van alle ingrediënten in een product

transparante en eerlijke ketens

een postitieve CO2 footprint

recyclebare en duurzame producten