Cradle to Cradle® Textiel en Mode

Na gebruik komt textiel meestal in de inzameling van gebruikte kleding of bij het huishoudelijk afval terecht. In de praktijk betekent dit dat de producten in het gunstigste geval na één of twee keer recyclen alsnog in de afvalverbranding, de stortplaats of ons milieu terechtkomen. Minder dan 1% van het textiel wordt momenteel weer tot textiel verwerkt. Enorme hoeveelheden waardevolle grondstoffen gaan verloren.

Bovendien verspreidt het energie-intensieve textielveredelingsproces chemicaliën in lucht, water en bodem, die daar verontreinigingen veroorzaken. Tijdens de gebruiksfase komen microvezels uit textielen vrij die leiden tot microplastics in zoetwater, zeeën en in de bodem. Met een aandeel van 60% synthetische vezels is de textielindustrie de derde grootste verwerker van kunststoffen na de bouwsector en de verpakkingsindustrie.

De textielindustrie staat in een negatief daglicht in deze tijden van verhitte klimaatdebatten en een toenemend bewustzijn van de schaarste aan grondstoffen. De industrietrend ‘fast fashion’, creëert een neerwaartse spiraal en vergroot juist de grondstof- en klimaatproblematiek.

Re-Think: Cradle to Cradle® Textiel als onderdeel van de oplossing

Cradle to Cradle®-textielproducten bestaan uit 100% zuivere materialen en stoffen die kunnen worden gerecycled of veilig kunnen worden gecomposteerd en die naast modieuze en technische aspecten ook door hun ontwerp bijdragen aan een volledige terugkeer in de kringloop. C2C-textiel is gezond voor mens en milieu tijdens productie, gebruik en daarna.

Wat maakt het verschil ten opzichte van normaal textiel?

EPEA werkt al sinds haar oprichting in 1987 aan projecten binnen de textielsector. Onze opgebouwde kennis beslaat onder meer gedetailleerde kennis over meer dan 200 verschillende materialen voor textielproducten, waaronder vezels, verfstoffen, additieven en fournituren.

In Cradle to Cradle® projecten worden nutriëntenkringlopen van begin af aan zodanig ontworpen dat materialen en chemicaliën gunstig zijn voor de technische of de biologische kringloop. Hiermee wordt een innovatieproces op gang gebracht dat uiteindelijk leidt tot textielproducten met positieve impacts op mens- en milieu.

Textiel uit natuurlijke grondstoffen zoals katoen, viscose, zijde en linnen wordt zo behandeld en toegepast, dat het na gebruik veilig kan terugkeren in de biologische kringloop als nutriënt. 
Om dit succesvol te laten zijn, moeten niet alleen de basismaterialen juist worden geselecteerd, maar moeten ook alle gebruikte textielchemicaliën (kleurstoffen en drukmaterialen, afwerkings chemicaliën en proceschemicaliën) voor de biosfeer worden ontwikkeld.

„Duurzaamheid en circulariteit begint met de identificatie van materialen“

Synthetische materialen zoals polyester of polyamide worden geoptimaliseerd voor de technische cyclus. Dit wil zeggen dat de maximale recyclebaarheid is gegarandeerd. Extra zorg moet daarbij uitgaan naar het voorkomen van slijtstoffen die in water, bodem of lucht terechtkomen.  Doel is om de materialen na gebruik terug te nemen en hoogwaardig toe te passen in een volgend product. 

Hoe ondersteunt EPEA de implementatie van Cradle to Cradle® textielen?

We werken als een innovatiepartner en kennisbeheerder wereldwijd met alle spelers in de textielketen: onze partners zijn merken, retailers, fabrikanten van chemicaliën en accessoires. We ondersteunen bedrijven met wereldwijde supply chains bij de implementatie van Cradle to Cradle® op product- en bedrijfsniveau: van de optimalisatie van individuele componenten tot de ontwikkeling van retoursystemen en serviceconcepten.

  • Product gerelateerde materiaal en chemische evaluatie

  • Design for Disassembly

  • C2C Certified™ Certificering

  • Transprantie van ingrediënten

  • Ontwikkeling van terugname systemen 

EPEA heeft uitgebreide kennis van materiaalsamenstelling, kleurstoffen en afwerkingschemicaliën voor textiel en past deze knowhow toe om producten te optimaliseren met betrekking tot materiaalgezondheid en recyclebaarheid. Bij het ontwerpen en implementeren van C2C-textiel wordt elke afzonderlijk inhoudsstof getest op geschiktheid voor het milieu en de gezondheid.

Wat is de toegevoegde waarde van Cradle to Cradle® textielen?

Cadle to Cradle®-textiel kan worden gerecycled als nutriënten in de kringloop. Ze worden ook gemaakt met hernieuwbare energiebronnen en onder sociale omstandigheden. Dit beschermt onze oceanen, rivieren en bossen, creëert sociale meerwaarde en maakt iedereen onderdeel van de oplossing. Samen kunnen we:

circulaire en duurzame producten

transparante ketens

een positieve voetafdruk