Cradle to Cradle® - Chemistry of Life

Chemie moet geschikt zijn voor veilig gebruik in onze leefomgeving: Kunststoffen vormen de basis voor, of worden toegevoegd aan, bijna alle industriële producten. De chemiesector levert de essentiële bouwstenen voor het ontwikkelen van gezonde en recyclebare producten - van het moleculaire tot het modulaire niveau. Ontworpen voor meerwaarde in ons leven en gebaseerd op de werking van natuurlijke kringloopsystemen. Wij noemen het "Chemistry of Life".

Problematische stoffen in producten vervuilen niet alleen het milieu, maar worden ook in toenemende mate gedetecteerd in het menselijk lichaam. Een voorbeeld hiervan zijn microplastics. Grenswaarden en het minimaliseren van het gebruik van schadelijke chemische stoffen bieden geen oplossing; het 100% positief definieren van materialen doet dat wel! Deze Cradle to Cradle aanpak is de enige manier om te garanderen dat producten goed zijn voor mens en milieu.

Wat is de Cradle to Cradle® benadering van chemie?

Met Cradle to Cradle® worden producten niet alleen na productie getest op problematische stoffen (outgassing, migreren); ze worden vanaf het begin van het productieproces geëvalueerd en vervolgens op basis van gezondheids- en circulariteitscriteria geselecteerd. Hiervoor moet de samenstelling van de materialen en de producttoepassing worden gedefinieerd. Gaat het om een serviceproduct of een consumptieartikel? En in hoeverre is bijvoorbeeld huidcontact of blootstelling aan de omgeving ondereel van het gebruiksscenario?

 

„Er is geen groene chemie – enkel goede of slechte. Als een product afval wordt heeft het een kwaliteitsprobleem. “ - Prof. Dr. Michael Braungart

Voor PVC hebben we een ‘Verantwoord Gebruik van PVC’ handvest ontwikkeld.   Chloor kan worden gebruikt in PVC-toepassingen met een gedefinieerde samenstelling als het op een aantoonbaar risicoloze manier kan worden beheerd tijdens en na gebruik.

Voor drukproducten hebben we het Healthy Printing Initiative opgericht. Binnen dit initiatief worden alle ketenpartijen, waaronder de producenten van drukinkten, verpakkingsproducenten en gebruikers, samengebracht. Gezonde drukinkten worden met hulp van EPEA ontwikkeld en hun toepassing wordt op allerlei soorten publicaties en verpakkingsmaterialen getest. Het resultaat is een gezondere en hoogwaardigere kringloop van papier- en karton.

Hoe ondersteunt EPEA de implementatie van Cradle to Cradle® chemie?

 

Als innovatiepartner en kennisbeheerder werken we al meer dan 30 jaar samen met fabrikanten van chemische stoffen, onderzoeksinstellingen en productfabrikanten wereldwijd. We ondersteunen bedrijven met wereldwijde waardeketens bij de implementatie van Cradle to Cradle® en ontwikkelen gezamenlijk veilige producten voor technische en biologische kringlopen. Van het optimaliseren van materialen tot productontwikkeling; wij brengen de juiste partners bij elkaar.

  • Materiaal / chemische evaluatie en optimalisatie
  • C2C Certified™ certificering
  • Netwerkinitiatieven & industrie overstijgende samenwerkingen

Het wetenschappelijk team van EPEA heeft uitgebreide kennis van chemische en biologische samenstellingen voor verschillende productvereisten. We gebruiken deze kennis om producten te optimaliseren met betrekking tot materiaalgezondheid en herbruikbaarheid. Bij het ontwerpen en implementeren van C2C-producten wordt daarom elk afzonderlijk ingrediënt gecontroleerd op geschiktheid voor milieu en gezondheid. 

Voorbeelden zijn de drukpasta's die zijn geoptimaliseerd voor textielproducten in samenwerking met CHT of de lijm van DSM voor Auping-matrassen. De nieuwste EPEA-publicatie in het gespecialiseerde tijdschrift "Rubbish & Waste" analyseert "Vlamvertragers voor een effectieve recycling van geëxpandeerd polystyreen (EPS)".

Wat is de toegevoegde waarde van Cradle to Cradle® - Chemistry of Life?

Geoptimaliseerde chemicaliën vormen de basis voor gezonde producten, waarvan de materialen kunnen worden hergebruikt als nutriënten. Dit beschermt de menselijke gezondheid evenals de oceanen, rivieren en bossen en het maakt bedrijven onderdeel van de oplossing door deze producten te gebruiken. Samen kunnen we het volgende bereiken: 

  • Hoogst haalbare ecologische productkwaliteit 
  • Kennis van alle ingrediënten in een product
  • Industrie overstijgende innovaties
  • Een positieve voetafdruk
  • Circulaire en toekomstbestendige producten