Cradle to Cradle® Bouwproducten en Meubels

De bouw in Europa is goed voor bijna 50 procent van het grondstofverbruik. Veel van de producten die tegenwoordig in gebouwen worden toegepast bevatten gevaarlijke stoffen die verhinderen dat materialen optimaal worden gerecycled. Bovendien hebben deze stoffen een aanzienlijk negatief effect op de binnenluchtkwaliteit van gebouwen. Dit is een grote uitdaging, omdat we in Europa bijna 90% van onze tijd binnen doorbrengen. 

De ontwikkeling en toepassing van gezonde en recyclebare materialen krijgt daarom steeds meer aandacht in de industrie en bouwsector: interdisciplinaire onderzoeksteams houden zich bezig met materiaalkringlopen, en fabrikanten en producenten werken aan de ontwikkeling van volledig recyclebare of composteerbare bouwmaterialen. Cradle to Cradle® vormt de wetenschappelijke basis voor het implementeren van de circulaire economie in de bouw- en vastgoedsector. 

Wat is het verschil ten opzichte van huidige bouwproducten en meubels?

Cradle to Cradle®-kwaliteit betekent oneindige circulatie van gedefinieerde materialen in continue kringlopen. Grondstoffen worden niet langer ‘geconsumeerd’, maar voor een beperkte tijd in bruikleen genomen. Dit is de basis voor een substantiële verbetering van de bescherming van de menselijke gezondheid, het klimaat en het milieu.

C2C CertifiedTM bouwproducten en meubels kunnen ontwikkeld worden voor de biosfeer of de technosfeer. Producten die verbruikt worden, dienen veilig terug te keren naar de biosfeer en daar bij te dragen aan de natuurlijk nutrientenkringloop. 
Gebruiksproducten worden ontwikkeld voor recyclage in de technosfeer. De materiaalkwaliteit blijft behouden en "downcycling", waarbij kwaliteitsverlies optreedt tijdens het recyclingproces, wordt vermeden.

Alle materialen zijn positief gedefinieerd zodat ze gezond zijn in hun context van productie, gebruik en recyclage. 
Dit creëert toegevoegde waarde voor mens, milieu en bedrijf:
Een fijnstofbindend tapijt met akoestische functie zorgt bijvoorbeeld voor een gezond binnenklimaat. C2C-gecertificeerde meubels zoals bureaustoelen zijn hoogwaardig recyclebaar en hebben een financiele retourgarantie.

Hoe ondersteunt EPEA de implementatie van Cradle to Cradle® bouwproducten en meubels?

Voor fabrikanten is het een kwestie van marktpositionering en een vooruitziende blik om producten zo te ontwerpen dat ze in een circulair economisch systeem passen. Geen gemakkelijke taak – maar het levert wel enorme kansen op binnen een land en een continent dat voor 2050 volledig circulair wil zijn!

Al meer dan 30 jaar werkt EPEA wereldwijd als innovatiepartner en kennisbeheerder met productfabrikanten, hun leveranciers, de chemische sector en ontwerpers. We ondersteunen bedrijven bij de ontwikkeling van Cradle to Cradle® bouwproducten voor technische- en biologische cycli. Samen met onze partners optimaliseren we alle processen; van de ontwikkeling van chemicaliën en basismaterialen tot het terugnemen van gecertificeerde bouwproducten en meubels.

  • Materiaal / chemische evaluatie en optimalisatie

  • Design for disassembly

  • C2C Certified™ certificeringen en materiaal paspoorten

  • Transparentie in de keten 

  • Ontwikkeling van terugname systemen

Het wetenschappelijke team van EPEA heeft uitgebreide kennis van de samenstelling van materialen, chemicaliën en het sluiten van kringlopen. Deze expertise wordt gebruikt voor het optimaliseren van de gezondheid en de circulariteit van producten. Bij het ontwerpen en implementeren van C2C-gecertificeerde bouwproducten en meubels, onderzoeken we elk chemisch component op gezondheids- en milieu impact tijdens productie, gebruik en recycling. 

Wat is de toegevoegde waarde van Cradle to Cradle® bouwproducten en meubels?

Cradle to Cradle® producten zijn niet alleen circulair en gezond, maar worden ook op de best mogelijke manier geproduceerd onder goede sociale voorwaarden en met behulp van hernieuwbare energiebronnen. Dit beschermt het klimaat en het milieu, creëert sociale meerwaarde en maakt consumenten onderdeel van de oplossing doordat zij met het aanschaffen van deze producten bijdragen aan de versnelling van de transitie. 

 

de hoogst haalbare ecologische kwaliteit

kennis van alle ingrediënten van een product

transparante en eerlijke ketens

een positieve CO2-voetafdruk

recyclebare en duurzame producten

ontwikkeling van nieuwe marktsegmenten en businessmodels

vastleggen van hoogwaardige grondstoffen voor eerlijke prijzen 

Cradle to Cradle® als drijvende factor achter innovatie