Cradle to Cradle® Automotive en Mobiliteit

De automotive sector staat voor enorme uitdagingen: Strafheffingen op staalimporten, microplastics door het slijten van banden en remblokken, strengere emissievoorschriften en disruptieve nieuwe spelers die de markt betreden. Door de opkomst van elektrisch rijden staat de recycling van zeldzame materialen in het middelpunt van de belangstelling. Het terugkrijgen van deze materialen is niet alleen kostenintensief, maar heeft ook negatieve gevolgen voor mens en milieu. De uitdagingen en oplossingen omtrent elektrisch rijden zijn breder te trekken naar andere vormen van mobiliteit zoals e-bikes, scooters of treinen.

Oplossingen zoals het verbeteren van efficiëntie of downcycling zijn niet meer toereikend. Er is vraag naar een echte intelligente circulaire economie, met oog voor het klimaat en positieve bedrijfsmodellen. Innovatietrajecten op basis van een sterk Cradle to Cradle raamwerk maken het mogelijk om bestaande processen in de automotive industrie radicaal te heroverwegen.

Wat maakt het verschil met huidige automotive- en mobiliteit oplossingen?

Een doorsnee auto bestaat uit meer dan 40.000 onderdelen, meer dan 1.000 materialen en meer dan 10.000 chemicaliën. Wanneer Cradle to Cradle®-ontwerpprincipes worden toegepast en de productcomplexiteit wordt verminderd kunnen auto’s, treinen en andere vervoersmiddelen worden getransformeerd tot echte ,materiaalbanken’. Betere materiaalkeuzes, hogere recyclingpercentages en het toepassen van minder grondstoffen zijn slechts tussenstappen naar dit hogere doel.

Het is nu mogelijk om voor hele supply chains digitaal inzicht te creëren in de samenstellingen van producten en grondstoffen. Hierdoor wordt het mogelijk om eenvoudiger gezonde en milieuvriendelijke materialen te selecteren en de materiele waarde te bepalen. Op die manier kunnen innovatiecycli worden versneld. In de toekomst kunnen auto’s op een positieve manier bijdragen aan de gezondheid van de omgeving in plaats van deze enkel te beschadigen.

Hoe ondersteunt EPEA de implementatie van Cradle to Cradle® in de automotive- en mobiliteit sector?

 

Als innovatie- en kennispartner werkt EPEA al meer dan 30 jaar samen met leveranciers en fabrikanten van chemicaliën, producten en auto's wereldwijd. We ondersteunen bedrijven met wereldwijde supply chains bij de implementatie van Cradle to Cradle® en ontwikkelen gezamenlijk oplossingen voor technische en biologische kringlopen.

In de automotive sector bieden we in nauwe samenwerking met de recycling-, afvalverwerkende en logistieke dienstverlener Interseroh en de remanufacturing-experts van Encory een complete oplossing voor de recyclebare auto als materiaalbank.

 • Materiaal en chemische evaluatie en optimalisatie

 • Design for Disassembly

 • C2C Certified™ Certificeringen

 • Materiaal Paspoorten

 • Innovations met positieve impact op het milieu

 • Circulaire businessmodels – de 

Het wetenschappelijk team van EPEA beschikt over een uitgebreide expertise over de chemische en biologische samenstellingen van materialen die toegepast worden in de mobiliteitssector. We gebruiken deze kennis om producten te verbeteren op gebied van materiaalgezondheid en recyclebaarheid. Bij het ontwerpen en implementeren van C2C-producten wordt daarom elk afzonderlijk ingrediënt gecontroleerd op geschiktheid voor milieu, gezondheid en circulariteit.

We werken al vele jaren met succes samen met Schwalbe, de marktleider voor fiets binnen- en buitenbanden. In de automotive sector ondersteunen we de leverancier ZF Friedrichshafen in Bielefeld met de implementatie van het C2C-ontwerpprincipe. Die locatie werd vorig jaar bekroond met de milieu- en klimaatbeschermingsprijs.

Wat is de toegevoegde waarde van Cradle to Cradle® automotive en mobiliteit oplossingen?

De materialen van geoptimaliseerde producten kunnen niet alleen als nutrient worden gerecycled, maar de producten worden op de best mogelijke manier vervaardigd met behulp van hernieuwbare energiebronnen en onder de juiste sociale voorwaarden. Dit beschermt ons milieu, creëert sociale meerwaarde en maakt bedrijven tot een deel van de oplossing. Samen kunnen we:

 • maxim de hoogste ecologische productkwaliteit behalen;

 • kennis van alle inhoudsstoffen van een product realiseren;

 • transparante en eerlijke toeleveringsketens bouwen;

 • een positieve voetafdruk realiseren;

 • strategieën ontwikkelen voor het verhogen van eisen voor fabrikanten met betrekking tot materiaalgezondheid en recycling targets;

 • kostenbesparingen door een efficiëntere materiaalkeuze, hogere recyclingpercentages en minder gebruik van hulpbronnen.